. Els preus que a continuació s'exposen són orientatius, si estan interessats en venir a passar uns dies a l'hostal Canigó, si us plau posint-se en contacte amb nosaltres via telefònica trucant al 972256151 o al 972253377. E-mail; canigohostal@gmail.com .

. Los precios que se exponen a continuación son orientativos, si están interesados en venir a pasar unos días en el Hostal Canigó,  pónganse en contacto con nosotros vía telefónica llamando al 972256151 o al 972253377. E-mail; canigohostal@gmail.com .

. Les prix qui sont exposés par la suite ils sont des références, si vous êtes intéressés a sejourner a l'Hostal Canigó, contactez nous par telephone au 0034 972256151 ou 0034 972253377.  E-mail; canigohostal@gmail.com .

. The prices that are exposed subsequently they are reference, if you are interested in coming to spend a few days in the Hostal Canigó, are put in contact with us telephone way calling to 0034 972256151 or 0034 972253377. E-mail; canigohostal@gmail.com . 

 

           

 
Preus per habitació/dia             ( IVA inclòs )                           Precios por habitación/dia        ( IVA incluido )                       Prix par chambre/jour               ( TVA comprise)                   Prices by room/day                   ( IVA included )

         Temporada Baixa 

          Temporada Baja         

             Hors Saison  

             Low Season       

          Temporada Mitja          

         Temporada Media         

           Moyenne Saison  

            Middle Season        

           Temporada Alta          

           Temporada Alta         

             Haute Saison  

              High Season            

Habitació doble (2p.)        Habitación doble (2p.)          Chambre double (2p.)              Double room (2p.)

45 €  -  50 € 50 €  -  55 € 60 €  -  75 €